Đề giữa kì 1 GDKT&PL 10 năm 2023 – 2024 trường THPT Lê Lợi – Kon Tum

THI247.com sưu tầm và giới thiệu đến bạn đọc nội dung đề thi và bảng đáp án / hướng dẫn giải Đề giữa kì 1 GDKT&PL 10 năm 2023 – 2024 trường THPT Lê Lợi – Kon Tum.

Câu 1: Đâu không phải là chức năng của giá cả thị trường? A. Thừa nhận công dụng xã hội của hàng hoá và lao động đã hao phí để sản xuất ra nó. B. Phân bổ nguồn lực, góp phần điều tiết quy mô sản xuất, cân đối cung – cầu. C. Cung cấp thông tin để các chủ thể kinh tế đưa ra quyết định tăng hay giảm tiêu dùng. D. Công cụ để Nhà nước thực hiện quản lí, kích thích, điều tiết nền kinh tế. Câu 2: Nội dung nào dưới đây không phải là chức năng của thị trường? A. Cung cấp hàng hóa, dịch vụ ra thị trường. B. Thừa nhận công dụng xã hội của hàng hóa. C. Cung cấp thông tin cho người sx và tiêu dùng. D. Điều tiết, kích thích hoặc hạn chế sx và tiêu dùng.
Câu 3: Thị trường gồm những nhân tố cơ bản nào dưới đây? A. Tiền tệ, người mua, người bán, giá cả. B. Giá cả, hàng hóa, người mua, người bán. C. Hàng hóa, tiền tệ, người mua, người bán. D. Người mua, tiền tệ, giá cả, hàng hóa. Câu 4: Các cá nhân, tổ chức đảm nhiệm vai trò cầu nối giữa các chủ thể sản xuất, tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ trên thị trường là A. chủ thể tiêu dùng. B. chủ thể trung gian. C. chủ thể sản xuất. D. chủ thể nhà nước.
Câu 5: Vào mùa khai trường, các cơ sở sản xuất đã đầu tư theo công nghệ in ấn mới để có thêm những sản phẩm sinh động, hữu ích phục vụ thị trường sử dụng bút, thước, tập vở học sinh tại địa phương. Trong trường hợp này, các cơ sở sản xuất đã thực hiện chức năng gì của thị trường? A. Chức năng thừa nhận. B. Chức năng thông tin. C. Chức năng điều tiết, kích thích. D. Chức năng điều tiết hạn chế Câu 6: Nội dung nào dưới đây không đúng quy định quyền hạn, nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan đến ngân sách nhà nước? A. Nộp đúng hạn thuế, phí, lệ phí theo quy định của pháp luật. B. Nộp đầy đủ các khoản thuế theo quy định của pháp luật. C. Nộp đầy đủ các khoản thuế phải nộp. D. Chỉ nộp đầy đủ các khoản thuế khi được yêu cầu.
Câu 7: Trong quy định cơ bản về quyền công dân trong việc thực hiện pháp luật ngân sách nhà nước không thể hiện ở nội dung nào sau đây? A. Sử dụng các khoản đầu tư từ ngân sách nhà nước đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả. B. Được cung cấp thông tin về tài chính – ngân sách theo quy định của pháp luật. C. Được sử dụng hàng hoá, dịch vụ công cộng và hỗ trợ từ ngân sách nhà nước. D. Được tham gia giám sát cộng đồng về tài chính – ngân sách theo quy định của pháp luật.
Câu 8: Toàn bộ các khoản thu, chi của Nhà nước được dự toán và thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định do Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định để bảo đảm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước được gọi là gì? A. Kinh phí phát sinh. B. Kinh phí dự trù. C. Thuế. D. Ngân sách nhà nước. Câu 9: Một trong những nhược điểm của cơ chế thị trường là A. Kích thích tính năng động của chủ thể. B. Luôn ổn định, bình ổn giá. C. Phân bổ lại nguồn lực kinh tế. D. Tiềm ẩn rủi ro, khủng hoảng, suy thoái.

[ads]