Đề giữa kì 1 Ngữ Văn 11 năm 2022 – 2023 trường THPT Bình Chiểu – TP HCM

THI247.com sưu tầm và giới thiệu đến bạn đọc nội dung đề thi và bảng đáp án / hướng dẫn giải Đề giữa kì 1 Ngữ Văn 11 năm 2022 – 2023 trường THPT Bình Chiểu – TP HCM.

Câu 1 (1,0 điểm). Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản trên.
Câu 2 (1,0 điểm). Theo văn bản, làm sao để có được một cuộc sống vui tươi và hạnh phúc?
Câu 3 (1,0 điểm). Anh/chị hiểu như thế nào về đoạn (2): Một tâm hồn tươi đẹp đầy hoa thơm trái quý, hay tiêu điều hoang vắng với cỏ dại lan tràn… Điều đó hoàn toàn tùy thuộc vào nhận thức và nỗ lực của chính chúng ta, không phụ thuộc vào bất kỳ ai khác?
Câu 4 (1,0 điểm). Chỉ ra và nêu tác dụng biện pháp tu từ trong đoạn (1).
Câu 5 (1,0 điểm). Thông điệp mà anh/chị tâm đắc nhất qua văn bản là gì? Nêu rõ lí do chọn thông điệp đó. (trình bày trong một đoạn văn từ 5 đến 7 dòng).
Phân tích bài thơ Câu cá mùa thu của Nguyễn Khuyến.

[ads]