Đề giữa kì 1 Sinh học 10 năm 2023 – 2024 trường THPT Lê Lợi – Kon Tum

THI247.com sưu tầm và giới thiệu đến bạn đọc nội dung đề thi và bảng đáp án / hướng dẫn giải Đề giữa kì 1 Sinh học 10 năm 2023 – 2024 trường THPT Lê Lợi – Kon Tum.

Câu 1: Nguyên tố carbon có vai trò quan trọng trong tế bào vì: A. carbon có thể liên kết với chính nó và nhiều nhóm chức khác nhau hình thành nên vô số hợp chất hữu cơ. B. carbon có thể liên kết với chính nó và một nhóm chức khác hình thành nên vô số hợp chất hữu cơ. C. carbon có thể liên kết với chính nó và nhiều nhóm chức khác nhau hình thành nên protein. D. carbon có thể liên kết với chính nó và nhiều nhóm chức khác nhau hình thành nên acid nucleic.
Câu 2: Thực phẩm nào sau đây không phải là nguồn cung cấp protein cho cơ thể? A. Sữa. B. Thịt. C. Trứng. D. Dầu ăn. Câu 3: Ngành nghề nào dưới đây không thuộc nhóm ngành sinh học cơ bản? A. Pháp y. B. Y học. C. Nông nghiệp. D. Dược học. Câu 4: Phân tử sinh học là A. các phân tử do con người tổng hợp ra từ thí nghiệm. B. các phân tử hữu cơ do sinh vật sống tạo thành. C. một nhóm trung hòa điện tích. D. các phân tử phân cực và không phân cực.
Câu 5: Nhóm thực phẩm nào dưới đây là nguồn chính cung cấp carbohydrate cho cơ thể? A. Dừa, mỡ lợn, dầu hạt cải. B. Tôm, thịt gà, trứng vịt. C. Bắp cải, cà rốt, cam. D. Gạo, bắp, khoai lang. Câu 6: Các cấp độ tổ chức của thế giới sống là A. tập hợp tất cả các sinh vật sống từ nhỏ nhất đến lớn nhất trong thế giới sống. B. tập hợp tất cả các cấp tổ chức từ nhỏ nhất đến lớn nhất trong thế giới sống. C. tập hợp tất cả các loài từ nhỏ nhất đến lớn nhất trong thế giới sống. D. tập hợp tất cả các cấp tổ chức từ nhỏ nhất đến lớn nhất trong cơ thể sống.
Câu 7: Acid nucleic được cấu tạo theo A. nguyên tắc đơn phân. B. cấu trúc mạch đơn xoắn. C. nguyên tắc đa phân. D. không theo nguyên tắc đa phân. Câu 8: Các nguyên tố hóa học chính có trong tế bào gồm: A. C, H, O, N, P, S. B. Ca, N, Mg, Cl, Cu. C. Fe, I, Mo, Zn. D. C, H, O.

[ads]