Đề giữa kì 2 GDCD 10 năm 2020 – 2021 trường Lương Ngọc Quyến – Thái Nguyên

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc PDF đề thi + bảng đáp án / lời giải đề giữa kì 2 GDCD 10 năm 2020 – 2021 trường Lương Ngọc Quyến – Thái Nguyên.

+ Vai trò nào sau đây của đạo đức liên quan trực tiếp đến sự phát triển của cá nhân?
+ Hạnh phúc là cảm xúc vui sướng, hài lòng của con người trong cuộc sống khi được đáp ứng, thỏa mãn các nhu cầu chân chính, lành mạnh về:
+ Trách nhiệm của cá nhân đối với yêu cầu, lợi ích chung của cộng đồng, của xã hội là nội dung của khái niệm nào sau đây?

[ads]


Tải tài liệu