Đề HSG Địa lý 12 cấp tỉnh năm 2020 – 2021 sở GD&ĐT Bắc Ninh

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc PDF đề thi + bảng đáp án đề HSG Địa lý 12 cấp tỉnh năm 2020 – 2021 sở GD&ĐT Bắc Ninh.

+ Biện pháp nào sau đây không được sử dụng trong bảo vệ đất ở đồng bằng nước ta?
+ Cơ cấu sử dụng lao động nước ta có sự thay đổi tích cực trong những năm gần đây chủ yếu do.
+ Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, cho biết phát biểu nào sau đây đúng về công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng?

[ads]


Tải tài liệu