Đề HSG Lịch sử 11 cấp tỉnh năm 2020 – 2021 sở GD&ĐT Bắc Ninh

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc PDF đề thi + bảng đáp án đề HSG Lịch sử 11 cấp tỉnh năm 2020 – 2021 sở GD&ĐT Bắc Ninh.

+ Có đúng hay không khi nhận định rằng: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 đã mở ra trước mắt các dân tộc bị áp bức thời đại giải phóng dân tộc? Vì sao?
+ Trên cơ sở trình bày nguyên nhân, kết cục của Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945), anh/chị hãy đề xuất biện pháp để bảo vệ hòa bình thế giới hiện nay.
+ Vì sao thực dân Pháp chọn Đà Nẵng để mở đầu quá trình xâm lược Việt Nam? Phát biểu suy nghĩ về sự kiện thực dân Pháp tấn công bán đảo Sơn Trà ngày 1 – 9 – 1858.

[ads]


Tải tài liệu