Đề HSG Sinh học 12 cấp tỉnh năm 2020 – 2021 sở GD&ĐT Bắc Ninh

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc PDF đề thi + bảng đáp án đề HSG Sinh học 12 cấp tỉnh năm 2020 – 2021 sở GD&ĐT Bắc Ninh.

+ Nếu cho các cây hoa đỏ F1 giao phấn ngẫu nhiên thì tỉ lệ hoa đỏ thuần chủng trong số những cây hoa đỏ ở F2 thu được là 25%.
+ Nếu cho cây hoa hồng F1 giao phấn ngẫu nhiên đến khi cân bằng di truyền thì tỉ lệ kiểu hình thu được là 25 hoa đỏ: 40 hoa hồng: 16 hoa trắng.
+ Biết rằng quần thể này đang ở trạng thái cân bằng di truyền và tỉ lệ người bị bệnh trong quần thể là 64%. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

[ads]


Tải tài liệu