Đề HSG Tiếng Anh 12 cấp tỉnh năm 2020 – 2021 sở GD&ĐT Bắc Ninh

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc PDF đề thi + bảng đáp án đề HSG Tiếng Anh 12 cấp tỉnh năm 2020 – 2021 sở GD&ĐT Bắc Ninh.

+ According to the talk, what does presidency mean?
+ What were the writers of the Constitution concerned about?
+ According to the writers of the Constitution, what could a strong executive become?

[ads]


Tải tài liệu