Đề HSG Vật lý 12 cấp tỉnh năm 2020 – 2021 sở GD&ĐT Bắc Ninh

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc PDF đề thi + bảng đáp án đề HSG Vật lý 12 cấp tỉnh năm 2020 – 2021 sở GD&ĐT Bắc Ninh.

+ Một chất phát quang phát ra ánh sáng đơn sắc màu lam. Ánh sáng đơn sắc nào sau đây có thể dùng để kích thích chất này phát quang?
+ Một con lắc lò xo dao động điều hoà theo phương nằm ngang với biên độ A . Khi vật đi qua vị trí cân bằng thì giữ cố định một điểm trên lò xo cách đầu cố định của lò xo một khoảng bằng một phần ba chiều dài tự nhiên của lò xo. Khi đó con lắc dao động với biên độ là?
+ Một vật dao động điều hòa với biên độ A và tần số góc ω. Khi vật có li độ x thì vật có tốc độ v. Hệ thức nào sau đây đúng?

[ads]


Tải tài liệu