Đề khảo sát đội tuyển HSG Vật lý lần 1 năm 2018 – 2019 trường Thường Xuân 2 – Thanh Hóa

Vừa qua, trường THPT Thường Xuân 2 – Thanh Hóa đã tổ chức kỳ thi khảo sát chất lượng đội tuyển học sinh giỏi môn Vật lý lần 1 năm 2018 – 2019 nhằm tuyển lựa các em học sinh ưu tú nhất để tham dự kỳ thi HSG Vật lý cấp tỉnh, tiếp tục bồi dưỡng, tạo điều kiện để các em nâng cao năng lực môn Vật lý, từ đó các em có thể đạt được kết quả tốt trong kỳ thi HSG Vật lý sắp tới để mang vinh quang về cho bản thân, giáo viên và nhà trường.

Đề khảo sát đội tuyển HSG Vật lý lần 1 năm 2018 – 2019 trường Thường Xuân 2 – Thanh Hóa được biên soạn theo hình thức tự luận với 10 câu, mỗi câu chứa nhiều ý nhỏ, thang điểm bài thi là 20 điểm, thời gian làm bài 180 phút, kỳ thi được diễn ra vào ngày 25 tháng 11 năm 2018.