Đề khảo sát Ngữ Văn 10 lần 3 năm 2018 – 2019 trường Yên Lạc – Vĩnh Phúc

Nhằm kiểm tra đánh giá thường xuyên chất lượng học tập môn Ngữ Văn của học sinh khối 10 trong giai đoạn nửa cuối học kỳ 2 năm học 2018 – 2019, vừa qua, trường THPT Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức kỳ thi khảo sát chất lượng môn Ngữ Văn 10 năm học 2018 – 2019 lần thứ ba.

Đề khảo sát Ngữ Văn 10 lần 3 năm 2018 – 2019 trường Yên Lạc – Vĩnh Phúc gồm 2 trang, học sinh làm bài khảo sát Ngữ Văn 10 trong 90 phút, đề thi có hướng dẫn làm bài.

Trích dẫn đề khảo sát Ngữ Văn 10 lần 3 năm 2018 – 2019 trường Yên Lạc – Vĩnh Phúc:
+ “Hãy mơ những giấc mơ vĩ đại” (David McCullough) – Nên hay không nên? Hãy viết 01 đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày quan điểm của anh/chị về vấn đề trên.
+ Theo anh/chị, David McCullough muốn nhắn gửi điều gì qua câu: “Trước khi các em nghĩ đến chuyện bay cao bay xa, hãy tập làm bất cứ thứ gì, có thể cả những thứ chẳng có ý nghĩa gì chứ không phải chỉ là những điều các em thích hay cho là quan trọng”?
+ Anh/Chị có đồng tình với quan điểm của tác giả: “Hãy nghĩ cho bản thân mình” không? Vì sao?

[ads]

Tải tài liệu

Tài liệu liên quan