Đề kiểm tra 1 tiết Vật lý 11 năm 2017 – 2018 trường THPT Xuân Hòa – Vĩnh Phúc

Đề kiểm tra 1 tiết Vật lý 11 năm 2017 – 2018 trường THPT Xuân Hòa – Vĩnh Phúc mã đề 132 được biên soạn nhằm kiểm tra kiến thức Vật lý 11 định kỳ sau mỗi đơn vị bài học, nhằm đánh giá quá trình tiếp thu kiến thức của học sinh trước khi bắt đầu một nội dung kiến thức mới, đề được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm khách quan kết hợp với tỉ luận, phần trắc nghiệm gồm 15 câu hỏi, chiếm 50% tổng số điểm, phần tự luận gồm 2 bài toán, chiếm 50% tổng số điểm, đề kiểm tra có đáp án và lời giải chi tiết.

Trích dẫn đề kiểm tra 1 tiết Vật lý 11 năm 2017 – 2018 trường THPT Xuân Hòa – Vĩnh Phúc:
+ Phát biểu nào sau đây là không đúng?
A. êlectron không thể chuyển động từ vật này sang vật khác
B. Hạt êlectron là hạt có khối lượng m = 9,1.10-31 (kg).
C. Nguyên tử có thể mất hoặc nhận thêm êlectron để trở thành ion.
D. Hạt êlectron là hạt có mang điện tích âm, có độ lớn 1,6.10-19 (C).
+ Hiện tượng đoản mạch của nguồn điện xảy ra khi:
A. dùng pin hay acquy để mắc một mạch điện kín.
B. nối hai cực của một nguồn điện bằng dây dẫn có điện trở rất nhỏ.
C. không mắc cầu chì cho một mạch điện kín.
D. sử dụng các dây dẫn ngắn để mắc mạch điện.
+ Một nguồn điện có suất điện động E = 12 V, điện trở trong r = 2Ω nối với điện trở mạch ngoài R thành mạch kín.
a. Cho công suất mạch ngoài là 16W. Tính R, tính cường độ dòng điện trong mạch.
b. Với giá trị nào của R thì công suất mạch ngoài đạt giá trị lớn nhất. Tính giá trị lớn nhất này.