Đề kiểm tra bài số 1 Ngữ Văn 12 năm 2019 – 2020 trường Nguyễn Bỉnh Khiêm – Gia Lai

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc đề kiểm tra bài viết số 1 môn Ngữ Văn lớp 12 năm học 2019 – 2020 trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm – Gia Lai, đề dành cho học sinh theo học Ngữ Văn 12 chương trình chuẩn, đề kiểm tra có hướng dẫn làm bài.

Mục tiêu kiểm tra bài số 1 Ngữ Văn 12 năm 2019 – 2020 trường Nguyễn Bỉnh Khiêm – Gia Lai:
1. Mục tiêu theo chuẩn kiến thức – kĩ năng – thái độ
a. Kiến thức
+ Củng cố cho học sinh kiến thức về văn nghị luận. Học sinh biết vận dụng những hiểu biết những hiểu biết về đề văn, luận điểm và các thao tác lập luận đã học để viết bài văn nghị luận xã hội.
+ Học sinh biết huy động những hiểu biết về đời sống xã hội vào bài kiểm tra.
b. Kĩ năng: Biết trình bày và diễn đạt nội dung bài viết một cách rõ ràng, mạch lạc, đúng quy cách.
c. Thái độ: Biết suy nghĩ, tư duy viết đúng theo yêu cầu.
2. Định hướng các năng lực cần hình thành
a. Năng lực chung: tự học, tự giải quyết vấn đề, có kĩ năng phân tích đề, lập dàn ý bài văn nghị luận, biết thu thập thông tin cần thiết liên quan đến văn bản, tư duy, sáng tạo, tự quản lý, giao tiếp, hợp tác trao đổi, thảo luận, sử dụng ngôn ngữ bày tỏ quan điểm, suy nghĩ, cảm nhận sau khi đọc văn bản, sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông, năng lực thưởng thức, cảm thụ thẩm mĩ, năng lực vận dụng kiến thức liên môn: âm nhạc, hội họa, thi ca.
b. Năng lực chuyên biệt:
+ Năng lực phân tích đề, lập dàn ý, viết bài phân tích, cảm nhận, nghiên cứu về một tư tưởng đạo lí trong bài văn nghị luận.
+ Kĩ năng làm văn nghị luận xã hội về tư tưởng đạo lí.
Tải tài liệu