Đề kiểm tra giữa HK1 Hóa học 12 năm 2019 – 2020 trường Nguyễn Chí Thanh – TP HCM

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sau hai tháng kể từ thời điểm bắt đầu chương trình học, giáo viên bộ môn Hóa học 12 và ban giám hiệu nhà trường THPT Nguyễn Chí Thanh (quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức kì kiểm tra giữa học kì 1 Hóa học 12 năm học 2019 – 2020, qua đó nắm được chất lượng học tập Hóa học của học sinh khối 12 theo từng giai đoạn.

Để giúp các em có thể hoàn thành tốt bài kiểm tra Hóa học 12 quan trọng này, THI247.com giới thiệu đến các em đề kiểm tra giữa HK1 Hóa học 12 năm học 2019 – 2020 trường THPT Nguyễn Chí Thanh – thành phố Hồ Chí Minh, đề kiểm tra có hướng dẫn làm bài.

Trích dẫn đề kiểm tra giữa HK1 Hóa học 12 năm 2019 – 2020 trường Nguyễn Chí Thanh – TP HCM:
+ Phân tử saccarozơ cấu tạo từ:
A. hai gốc glucozơ liên kết nhau qua nguyên tử oxi.
B. hai gốc fructozơ liên kết nhau qua nguyên tử oxi.
C. nhiều gốc glucozơ liên kết nhau qua nhiều nguyên tử oxi.
D. một gốc glucozơ và một gốc fructozơ liên kết nhau qua nguyên tử oxi.
+ Nhận định nào sau đây đúng?
A. Saccarozơ còn được gọi là đường mía, đường thốt nốt.. tan tốt trong nước.
B. Saccarozơ có vị ngọt nhưng tan ít trong nước.
C. Saccarozơ là thành phần chính tạo nên vị ngọt quả chín đặc biệt trong cây mía, xoài chín.
D. Saccarozơ thuộc polisaccarit.
+ Xét một số nhận định về tinh bột: Màu trắng (1). Tan một phần trong nước nóng tạo dung dịch keo gọi là hồ tinh bột (2). Có nhiều trong thành phần ngũ cốc (3). Được dùng trong công nghiệp sản xuất bánh kẹo (4). Số nhận định đúng là?