Đề kiểm tra giữa HK1 Tiếng Anh 11 năm 2019 – 2020 trường Nguyễn Chí Thanh – TP HCM

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sau hai tháng kể từ thời điểm bắt đầu chương trình học, giáo viên bộ môn Tiếng Anh 11 và ban giám hiệu nhà trường THPT Nguyễn Chí Thanh (quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức kì kiểm tra giữa học kì 1 Tiếng Anh 11 năm học 2019 – 2020, qua đó nắm được chất lượng học tập Tiếng Anh của học sinh khối 11 theo từng giai đoạn.

Để giúp các em có thể hoàn thành tốt bài kiểm tra Tiếng Anh 11 quan trọng này, THI247.com giới thiệu đến các em đề kiểm tra giữa HK1 Tiếng Anh 11 năm học 2019 – 2020 trường THPT Nguyễn Chí Thanh – thành phố Hồ Chí Minh, đề kiểm tra có hướng dẫn làm bài.

Trích dẫn đề kiểm tra giữa HK1 Tiếng Anh 11 năm 2019 – 2020 trường Nguyễn Chí Thanh – TP HCM:
+ My father likes nothing better than playing chess in his free time.
A. My father would prefer playing chess rather than doing nothing in his free time.
B. Playing chess is my father’s favourite enjoyment in his free time.
C. My father prefers doing nothing to playing chess in his free time.
D. My father doesn’t like playing chess in his free time.
+ The book costs $15,50 but I have only $14,50.
A. I have more than enough money to pay for the book.
B. I need a few more dollars to pay for the book.
C. I have just enough money to pay for the book.
D. The book costs a little more than I have with me.
+ They gave a great deal of thought to their work.
A. They thought a little about their job. B. They didn’t think so much about their job.
C. They thought so much about their job. D. They thought a few about their job.
+ This passage would probably be assigned reading in which of the following courses?
A. Forestry. B. Environmental Studies. C. Psychology. D. History.
+ The ranchers use dogs to help move the animals, and the way they cooperate is amazing to watch.
A. come together. B. work together. C. build. D. lose.
Tải tài liệu