Đề kiểm tra kiến thức môn Vật lý lần 2 năm 2020 trường ĐHQG Hà Nội

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc nội dung đề thi và bảng đáp án đề kiểm tra kiến thức môn Vật lý lần 2 năm 2020 trung tâm khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội.

Trích dẫn đề kiểm tra kiến thức môn Vật lý lần 2 năm 2020 trường ĐHQG Hà Nội:
+ Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về các đại lượng đặc trưng của sóng cơ?
A. Tốc độ của sóng chính bằng tốc độ dao động của các phần tử dao động.
B. Tần số của sóng chính bằng tần số dao động của các phần tử dao động.
C. Chu kì của sóng chính bằng chu kì dao động của các phần tử dao động.
D. Bước sóng là quãng đường sóng truyền đi được trong một chu kì.
+ Một động cơ điện xoay chiều hoạt động bình thường với điện áp hiệu dụng 220 V, cường độ dòng điện hiệu dụng 0,5 A và hệ số công suất của động cơ là 0,8. Biết rằng công suất hao phí của động cơ là 11 W. Hiệu suất của động cơ (tỉ số giữa công suất hữu ích và công suất tiêu thụ toàn phần) là?
+ Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp gồm biến trở R và cuộn cảm thuần L. Gọi φ là độ lệch pha của điện áp hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện trong đoạn mạch. Hình vẽ là đồ thị của công suất mà mạch tiêu thụ theo giá trị của φ. Giá trị φ gần giá trị nào nhất sau đây?
Tải tài liệu