Đề KSCL Ngữ Văn 11 năm 2019 – 2020 lần 3 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc

Với mục đích kiểm tra định kì Ngữ Văn 11 giai đoạn giữa học kì 2 (HK2), trường THPT Nguyễn Viết Xuân, tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức kì thi khảo sát chất lượng Ngữ Văn 11 năm học 2019 – 2020 lần thứ 3.

THI247.com sưu tầm và chia sẻ đến bạn đọc nội dung đề thi kèm đáp án chi tiết đề KSCL Ngữ Văn 11 năm 2019 – 2020 lần 3 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc.

Trích dẫn đề KSCL Ngữ Văn 11 năm 2019 – 2020 lần 3 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc:
+ Viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về quan niệm của tác giả trong đoạn trích phần Đọc hiểu: Nếu bạn muốn sống một đời mà không phạm chút sai lầm nào, làm gì được nấy, thì đó hoặc là bạn ảo tưởng, hoặc là bạn hèn nhát trước cuộc đời.
+ Xác định phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích trên.
+ Anh/Chị hiểu như thế nào về quan niệm: Một người mà không chịu mất gì thì sẽ không được gì?
Tải tài liệu