Đề KSCL THPT Quốc gia 2020 lần 1 môn Hóa học trường Đồng Đậu – Vĩnh Phúc

Nhằm đáp ứng đồng thời hai yêu cầu: (1) – kiểm tra chất lượng môn Hóa học 12 giai đoạn giữa học kỳ 1 và (2) – kiểm tra toàn diện kiến thức Hóa học trong quá trình chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia 2020 môn Hóa học, trường THPT Đồng Đậu, tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức kỳ thi khảo sát chất lượng Trung học Phổ thông Quốc gia môn Hóa học lần 1 năm học 2019 – 2020.

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc nội dung đề thi và đáp án đề KSCL THPT Quốc gia 2020 lần 1 môn Hóa học trường THPT Đồng Đậu – Vĩnh Phúc, để có thể hoàn thành tốt bài thi này, bạn đọc cần nắm chắc các kiến thức Hóa học 12 vừa được học, cũng như ôn tập lại các kiến thức Hóa học 11 trọng tâm.

Trích dẫn đề KSCL THPT Quốc gia 2020 lần 1 môn Hóa học trường Đồng Đậu – Vĩnh Phúc:
+ Cho các phát biểu sau:
(a) Hiđro hóa hoàn toàn glucozơ thu được axit gluconic.
(b) Phản ứng thủy phân xenlulozơ xảy ra được trong dạ dày của động vật ăn cỏ.
(c) Xenlulozơ trinitrat là nguyên liệu để sản xuất tơ nhân tạo.
(d) Saccarozơ bị hóa đen trong HR2RSOR4R đậm đặc.
(e) Trong công nghiệp dược phẩm, saccarozơ được dùng để pha chế thuốc.
Số phát biểu đúng là?
+ Hòa tan hoàn toàn 21,5 gam hỗn hợp X gồm Al, Zn, FeO, Cu(NOR3R)R2R cần dùng hết 430 ml dung dịch HR2RSOR4R 1M thu được 0,19 mol hỗn hợp khí Y (đktc) gồm hai khí không màu, có 1 khí hóa nâu ngoài không khí, có tỉ khối hơi so với HR2R bằng 5,421; dung dịch Z chỉ chứa các muối sunfat trung hòa. Cô cạn dung dịch Z thu được 56,9 gam muối khan. Phần trăm khối lượng của Al trong hỗn hợp X có giá trị gần giá trị nào nhất?
+ Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Isoamyl axetat có mùi thơm của chuối chín. B. Các este thường dễ tan trong nước.
C. Một số este của axit phtalic được dùng làm chất dẻo. D. Benzyl axetat có mùi thơm của hoa nhài.