Đề thi giữa HK2 Hóa học 10 năm 2020 – 2021 trường THPT Thị xã Quảng Trị

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc PDF đề thi + bảng đáp án đề thi giữa HK2 Hóa học 10 năm 2020 – 2021 trường THPT Thị xã Quảng Trị.

+ Viết phản ứng xảy ra (nếu có) khi cho dung dịch HCl lần lượt tác dụng với các chất sau: CuO, Ca(OH)2, CaCO3, Ag.
+ Hòa tan hoàn toàn 6,93 gam hỗn hợp gồm Al và Fe cần vừa đủ V lít dung dịch HCl 0,25M, thu được 4,368 lít khí (đktc).
a. Tính % khối lượng các kim loại trong hỗn hợp.
b. Tính V.
+ Cho m gam hỗn hợp X gồm Mg, Al, Zn tác dụng với dung dịch HCl dư thu được dung dịch chứa 14,99 gam muối và 3,136 lít khí. Mặt khác, đốt cháy m gam hỗn hợp trên trong khí oxi dư thu được x gam chất rắn. Tính m và x. Biết các thể tích khí đo ở đktc và các phản ứng xảy ra hoàn toàn.

[ads]


Tải tài liệu