Đề thi giữa HK2 Lịch sử 10 năm 2020 – 2021 trường THPT Thị xã Quảng Trị

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc PDF đề thi + bảng đáp án đề thi giữa HK2 Lịch sử 10 năm 2020 – 2021 trường THPT Thị xã Quảng Trị.

+ Trình bày sự phát triển của thương nghiệp trong các thế kỷ X – XV. Liên hệ những ngôi chợ truyền thống ở Quảng Trị.
+ Trình bày tình hình tư tưởng tôn giáo của Đại Việt trong các thế kỷ X – XV. Vì sao Phật giáo phát triển mạnh dưới thời Lý – Trần?
+ Phân tích nguyên nhân thắng lợi nói chung của các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm ở các thế kỷ X – XV.

[ads]


Tải tài liệu