Đề thi giữa HK2 Vật lí 12 năm 2020 – 2021 trường THPT Thị xã Quảng Trị

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc PDF đề thi + bảng đáp án đề thi giữa HK2 Vật lí 12 năm 2020 – 2021 trường THPT Thị xã Quảng Trị.

+ Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng đơn sắc, khoảng vân đo được trên màn quan sát là 1,14mm. Trên màn, tại điểm M cách vân trung tâm một khoảng 5,7 mm có.
+ Trong thí nghiệm Y âng về giao thoa ánh sáng, chiếu vào hai khe một chùm ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6 m thì khoảng vân là 2 mm. Vân sáng bậc 3 cách vân trung tâm một đoạn.
+ Chiếu xiên góc một chùm ánh sáng từ không khí vào nước. Chùm ánh sáng gồm 4 thành phần đơn sắc: cam, lục, lam, chàm. So với hướng chùm tia tới trong nước, tia gần nhất là.

[ads]


Tải tài liệu