Đề thi giữa HK2 Vật lý 10 năm 2020 – 2021 trường THPT Thị xã Quảng Trị

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc PDF đề thi + bảng đáp án đề thi giữa HK2 Vật lý 10 năm 2020 – 2021 trường THPT Thị xã Quảng Trị.

+ Một vật có khối lượng 0,3kg. Tính thế năng trọng trường của vật ở độ cao 10m so với mặt đất. Chọn mốc thế năng tại mặt đất, lấy g = 10m/s2.
+ Một con lắc đơn có chiều dài 1m, có khối lượng m. Đang ở vị trí cân bằng người ta truyền cho vật một vận tốc 2,4m/s theo phương tiếp tuyến quỹ đạo của vật. Tính góc dây treo hợp với phương thẳng đứng tại vị trí động năng bằng hai thế năng. Chọn mốc thế năng tại VTCB.
+ Một chiếc xe máy có khối lượng 100kg đang chuyển động với vận tốc 5 m/s. Tính động năng của xe máy.

[ads]


Tải tài liệu