Đề thi giữa kỳ 2 Địa lý 12 năm 2020 – 2021 trường THPT Đoàn Thượng – Hải Dương

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc PDF đề thi + bảng đáp án đề thi giữa kỳ 2 Địa lý 12 năm 2020 – 2021 trường THPT Đoàn Thượng – Hải Dương.

+ Phát biểu không đúng về sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành nước ta?
+ Căn cứ Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, cho biết nhận xét nào sau đây không đúng về cây công nghiệp nước ta năm giai đoạn 2000 – 2007?
+ Căn cứ Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, cho biết nhận xét nào dưới đây không đúng về dân số nước ta?

[ads]


Tải tài liệu