Đề thi HK1 Sinh học 11 năm 2018 – 2019 trường Lương Ngọc Quyến – Thái Nguyên

Vừa qua, trường THPT Lương Ngọc Quyến – Thái Nguyên đã tổ chức kỳ thi học kỳ 1 môn Sinh học 11 năm học 2018 – 2019 để kiểm tra một cách toàn diện các nội dung kiến thức Sinh học 11 mà học sinh đã được học trong kỳ học vừa qua, để làm tiền đề cho việc đánh giá kết quả và xếp loại học lực.

Đề thi HK1 Sinh học 11 năm 2018 – 2019 trường Lương Ngọc Quyến – Thái Nguyên mã đề 001 gồm 2 trang, đề được biên soạn theo hình thức kết hợp trắc nghiệm và tự luận với tỉ lệ điểm 6:4, phần trắc nghiệm gồm 18 câu, phần tự luận gồm 2 câu, tổng thời gian làm bài 45 phút (không kể thời gian giám thị coi thi phát đề), đề thi có đáp án phần trắc nghiệm và hướng dẫn giải phần tự luận.

Theo THI247.com đánh giá, đây là một đề thi với cấu trúc chuẩn, độ khó tương đối, rất phù hợp cho đối tượng học sinh lớp 11 khối THPT ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ 1 Sinh học 11 ở trường.

Trích dẫn đề thi HK1 Sinh học 11 năm 2018 – 2019 trường Lương Ngọc Quyến – Thái Nguyên:
+ Khi nói về hệ hô hấp và hệ tuần hoàn ở động vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
(1) Tất cả các động vật có hệ tuần hoàn kép thì phổi đều được cấu tạo bởi nhiều phế nang.
(2) Ở tâm thất của cá và lưỡng cư đều có sự pha trộn giữa máu giàu O2 và máu giàu CO2.
(3) Trong hệ tuần hoàn kép, máu trong động mạch luôn giàu O2 hơn máu trong tĩnh mạch.
(4) Ở thú, huyết áp trong tĩnh mạch thấp hơn huyết áp trong mao mạch.
+ Thân và rễ của cây có kiểu hướng động nào dưới đây?
A. thân hướng sáng dương và hướng trọng lực âm, còn rễ hướng sáng âm và hướng trọng lực dương.
B. thân hướng sáng âm và hướng trọng lực dương, còn rễ hướng sáng dương và hướng trọng lực âm.
C. thân hướng sáng dương và hướng trọng lực âm, còn rễ hướng sáng dương và hướng trọng lực dương.
D. thân hướng sáng dương và hướng trọng lực dương, còn rễ hướng sáng âm và hướng trọng lực dương.
+ Để phát hiện hô hấp ở thực vật, một nhóm học sinh đã tiến hành thí nghiệm như sau: Dùng 4 bình cách nhiệt giống nhau đánh số thứ tự 1, 2, 3 và 4. Cả 4 bình đều đựng hạt của một giống lúa:
Bình 1 chứa 1kg hạt mới nhú mầm. Bình 2 chứa 1kg hạt khô.
Bình 3 chứa 1kg hạt mới nhú mầm đã luộc chín. Bình 4 chứa 0,5kg hạt mới nhú mầm.
Đậy kín nắp mỗi bình rồi để trong 2 giờ. Biết rằng các điều kiện khác ở 4 bình là như nhau và phù hợp với thí nghiệm.
Theo lí thuyết, có bao nhiêu dự đoán sau đây đúng về kết quả thí nghiệm?
(1) Nhiệt độ ở cả 4 bình đều tăng. (2) Nhiệt độ ở bình 1 cao nhất.
(3) Nồng độ O2 ở bình 1 và bình 4 đều giảm. (4) Nồng độ O2 ở bình 3 tăng.

[ads]


Tải tài liệu