Đề thi HK1 Tiếng Anh 11 năm 2018 – 2019 trường THPT Đoàn Thượng – Hải Dương

Xin chào tất cả các em, tuần qua, kỳ thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh năm học 2018 – 2019 dành cho học sinh khối 11 tại trường THPT Đoàn Thượng – Hải Dương đã kết thúc, và nhà trường đã chia sẻ sẻ công khai đề thi học kỳ 1 Tiếng Anh 11 trên website chính thức của nhà trường. Để giúp các bạn học sinh khối 11 thuận tiện tra cứu, tham khảo, THI247.com xin trích dẫn lại nội dung đề thi HK1 Tiếng Anh 11 năm 2018 – 2019 trường THPT Đoàn Thượng – Hải Dương.

Đề thi HK1 Tiếng Anh 11 năm 2018 – 2019 trường THPT Đoàn Thượng – Hải Dương dành cho học sinh học theo chương trình Tiếng Anh thí điểm sách mới, đề gồm 3 trang, học sinh làm bài trong thời gian một tiết học (45 phút), thông qua kỳ thi này, nhà trường sẽ nắm được chất lượng dạy và học môn Tiếng Anh của học sinh khối 11, để làm tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại học lực, đưa ra các điều chỉnh kịp thời để nâng cao chất lượng dạy và học môn Tiếng Anh 11 cho giai đoạn học kỳ 2 của năm học 2018 – 2019, đề thi có đáp án.

Trích dẫn đề thi HK1 Tiếng Anh 11 năm 2018 – 2019 trường THPT Đoàn Thượng – Hải Dương:
+ Which of the following is NOT TRUE about the AFF Championship?
A. It is for men’s national football teams.
B. It has been named AFF Suzuki Cup since 2008.
C. The first tournament was held in 2004.
+ In Vietnam, _____ often give money as a wedding present to the newly married couple on their wedding day.
+ There are a number of life skills to help you become independent. What do you think are the most important ones? Write about 120-150 words to explain your choice.

[ads]

Tải tài liệu