Đề thi HK1 Vật lí 11 năm 2019 – 2020 trường THPT Phan Đình Phùng – Hà Tĩnh

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc đề thi HK1 Vật lí 11 năm 2019 – 2020 trường THPT Phan Đình Phùng – Hà Tĩnh cùng với bảng đáp án chi tiết, nhằm giúp các bạn tham khảo, thử sức, để chuẩn bị cho kỳ thi học kì 1 môn Vật lí lớp 11 sắp tới.

Trích dẫn đề thi HK1 Vật lí 11 năm 2019 – 2020 trường THPT Phan Đình Phùng – Hà Tĩnh:
+ Véc tơ cường độ điện trường tại một điểm trong điện trường:
A. cùng chiều với lực điện tác dụng lên một điện tích thử dương đặt tại điểm đó.
B. ngược chiều với lực điện tác dụng lên một điện tích thử đặt tại điểm đó.
C. cùng chiều với lực điện tác dụng lên một điện tích thử đặt tại điểm đó.
D. cùng chiều với lực điện tác dụng lên một điện tích thử âm đặt tại điểm đó.
+ Hai quả cầu nhỏ bằng kim loại giống hệt nhau được treo ở hai đầu dây có cùng chiều dài. Hai đầu kia của hai dây móc vào cùng một điểm. Cho hai quả cầu tích điện bằng nhau, lúc cân bằng chúng cách nhau R = 4,74 cm. Chạm tay vào một trong hai quả cầu, hãy tính khoảng cách R giữa hai quả cầu sau khi chúng đạt vị trí cân bằng mới. Giả thiết chiều dài mỗi dây khá lớn so với khoảng cách hai quả cầu lúc cân bằng.
+ Cho một mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động E = 12 V, điện trở trong r = 2 Ω, mạch ngoài gồm điện trở R1 = 6 Ω mắc song song với một điện trở R.
a) Tính cường độ điện chạy trong mạch khi R = 3 Ω.
b) Biết công suất điện tiêu thụ trên R lớn nhất. Hãy tính R và công suất lớn nhất đó.

[ads]

Tải tài liệu