Đề thi HK1 Vật lý 11 năm 2018 – 2019 trường Lương Ngọc Quyến – Thái Nguyên

Vừa qua, trường THPT Lương Ngọc Quyến – Thái Nguyên đã tổ chức kỳ thi học kỳ 1 môn Vật lý 11 năm học 2018 – 2019 để kiểm tra một cách toàn diện các nội dung kiến thức Vật lý 11 mà học sinh đã được học trong kỳ học vừa qua, để làm tiền đề cho việc đánh giá kết quả và xếp loại học lực.

Đề thi HK1 Vật lý 11 năm 2018 – 2019 trường Lương Ngọc Quyến – Thái Nguyên mã đề 001 gồm 2 trang, đề được biên soạn theo hình thức kết hợp trắc nghiệm và tự luận với tỉ lệ điểm 6:4, phần trắc nghiệm gồm 18 câu, phần tự luận gồm 2 câu, tổng thời gian làm bài 45 phút (không kể thời gian giám thị coi thi phát đề), đề thi có đáp án phần trắc nghiệm và hướng dẫn giải phần tự luận.

Theo THI247.com đánh giá, đây là một đề thi với cấu trúc chuẩn, độ khó tương đối, rất phù hợp cho đối tượng học sinh lớp 11 khối THPT ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ 1 Vật lý 11 ở trường.

Trích dẫn đề thi HK1 Vật lý 11 năm 2018 – 2019 trường Lương Ngọc Quyến – Thái Nguyên:
+ Phát biểu nào sau đây là không đúng?
A. Theo thuyết electron, vật nhiễm điện dương là vật thiếu electron.
B. Theo thuyết electron, vật nhiễm điện âm là vật thừa electron.
C. Theo thuyết electron, vật nhiễm điện dương là vật nhận thêm ion dương.
D. Theo thuyết electron, vật nhiễm điện âm là vật nhận thêm electron.
+ Trong trường hợp nào sau đây, ta có thể coi các vật nhiễm điện là các điện tích điểm?
A. Hai thanh nhựa đặt gần nhau. B. Hai thanh nhựa và một quả cầu đặt gần nhau.
C. Hai quả cầu nhỏ đặt xa nhau. D. Hai quả cầu lớn đặt gần nhau.
+ Cho một mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động E = 12V, điện trở trong rất nhỏ, mạch ngoài gồm các điện trở R1 = 3 Ω, R2 = 4 Ω, R3 = 5 Ω được mắc nối tiếp.
a) Tính cường độ dòng điện chạy trong mạch và hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở R2.
b) Tính công của nguồn điện sản ra trong 10 phút và công suất tỏa nhiệt ở điện trở R3.

[ads]

Tải tài liệu

Tài liệu liên quan