Đề thi học kì 2 Địa lí 12 năm 2018 – 2019 trường Đoàn Thượng – Hải Dương

Để tổng kết lại nội dung chương trình Địa lí 12, lấy điểm thi học kì cho mục đích đánh giá và xếp loại học lực môn Địa lí, trường THPT Đoàn Thượng, tỉnh Hải Dương tổ chức kì thi học kì 2 môn Địa lí 12 năm học 2018 – 2019.

Đề thi học kì 2 Địa lí 12 năm 2018 – 2019 trường Đoàn Thượng – Hải Dương có mã đề 132, đề có số trang là 6, số câu là 40, hình thức đề trắc nghiệm dạng 4 lựa chọn, thời gian làm bài 45 phút, đề thi có đáp án.

Sau kì thi học kì 2 Địa lí 12 năm học 2018 – 2019, các em sẽ bước vào giai đoạn ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia 2019 môn Địa lí.

Trích dẫn đề thi học kì 2 Địa lí 12 năm 2018 – 2019 trường Đoàn Thượng – Hải Dương:
+ Trung du miền núi Bắc Bộ là vùng có vị trí địa chính trị và kinh tế đặc biệt quan trọng của cả nước chủ yếu là do:
A. có nguồn khoáng sản phong phú nhất cả nước.
B. có nhiều thế mạnh phát triển cây công nghiệp và chăn nuôi đại gia súc.
C. tập trung nhiều dân tộc ít người nhất cả nước.
D. có gần 1400km đường biên giới với Trung Quốc.
+ Khó khăn lớn nhất trong phát triển chăn nuôi đại gia súc ở Trung du miền núi Bắc Bộ là gì?
A. Thị trường tiêu thu nhỏ hẹp, thường xuyên biến động.
B. Cơ sở thức ăn chưa được đảm bảo.
C. Công tác vận chuyển các sản phẩm chăn nuôi tới vùng tiêu thụ.
D. Thường xuyên xảy ra thiên tai và dịch bệnh.
+ Phát biểu nào dưới đây là đúng về đặc điểm vị trí địa lí vùng kinh tế Bắc Trung Bộ?
A. Giáp biển, giáp Lào, giáp vùng kinh tế Tây Nguyên.
B. Giáp biển, giáp Lào, giáp vùng kinh tế Đồng bằng sông Hồng.
C. Giáp biển, giáp Trung Quốc, giáp vùng kinh tế Trung du miền núi Bắc Bộ.
D. Giáp biển, giáp Campuchia, giáp vùng kinh tế Đông Nam Bộ.
Tải tài liệu