Đề thi học kì 2 Địa lí 12 năm 2019 – 2020 trường THPT Lý Thái Tổ – Bắc Ninh

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc nội dung đề thi và bảng đáp án đề thi học kì 2 Địa lí 12 năm 2019 – 2020 trường THPT Lý Thái Tổ – Bắc Ninh, nhằm giúp các bạn chuẩn bị cho kỳ thi HK2 Địa lí 12 sắp tới.

Trích dẫn đề thi học kì 2 Địa lí 12 năm 2019 – 2020 trường THPT Lý Thái Tổ – Bắc Ninh:
+ Nhân tố quan trọng nhất làm cho kim ngạch xuất khẩu của nước ta liên tục tăng trong những năm gần đây là:
A. điều kiện tự nhiên thuận lợi.
B. mở rộng thị trường và đa dạng hóa các sản phẩm.
C. nguồn lao động dồi dào, chất lượng cao.
D. kinh tế nước ta đang hội nhập với thế giới và khu vực.
+ Cho bảng số liệu: DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG CHÈ CỦA NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2010 – 2017. (Nguồn: Niên giám Thống kê Việt Nam 2017 NXB Thống kê 2018). Nhận xét nào sau đây đúng về diện tích và sản lượng chè của nước ta, giai đoạn 2010-2017?
A. Diện tích và sản lượng chè từ 2010 đến 2017 có xu hướng giảm.
B. Diện tích chè tăng liên tục còn sản lượng tăng không liên tục.
C. Diện tích và sản lượng chè của nước ta tăng liên tục từ 2010 – 2017.
D. Sản lượng chè tăng liên tục, diện tích từ 2015 đến 2017 giảm.
+ Cơ cấu ngành công nghiệp của nước ta hiện nay chuyển dịch theo hướng:
A. tăng tỉ trọng công nghiệp chế biến và công nghiệp khai thác; giảm tỉ trọng công nghiệp sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước.
B. tăng tỉ trọng công nghiệp chế biến; giảm tỉ trọng công nghiệp khai thác và công nghiệp sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước.
C. tăng tỉ trọng công nghiệp sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước và công nghiệp chế biến; giảm tỉ trọng công nghiệp khai thác.
D. tăng tỉ trọng công nghiệp sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước và công nghiệp khai thác; giảm tỉ trọng công nghiệp chế biến.
Tải tài liệu