Đề thi học kì 2 Lịch sử 12 năm 2018 – 2019 trường Đoàn Thượng – Hải Dương

Để tổng kết lại nội dung chương trình Lịch sử 12, lấy điểm thi học kì cho mục đích đánh giá và xếp loại học lực môn Lịch sử, trường THPT Đoàn Thượng, tỉnh Hải Dương tổ chức kì thi học kì 2 môn Lịch sử 12 năm học 2018 – 2019.

Đề thi học kì 2 Lịch sử 12 năm 2018 – 2019 trường Đoàn Thượng – Hải Dương có mã đề 132, đề có số trang là 6, số câu là 40, hình thức đề trắc nghiệm dạng 4 lựa chọn, thời gian làm bài 45 phút, đề thi có đáp án.

Sau kì thi học kì 2 Lịch sử 12 năm học 2018 – 2019, các em sẽ bước vào giai đoạn ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia 2019 môn Lịch sử.

Trích dẫn đề thi học kì 2 Lịch sử 12 năm 2018 – 2019 trường Đoàn Thượng – Hải Dương:
+ Hãy sắp xếp các sự kiện sau theo đúng trình tự thời gian.
1. Mĩ mở cuộc tập kích chiến lược đường không vào Hà Nội – Hải Phòng.
2. Cuộc đàm phán chính thức diễn ra tại Pa-ri giữa đại diện hai bên, sau đó là bốn bên.
3. Hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam được kí chính thức.
4. Quân dân ta đập tan cuộc tập kích, làm nên trận “Điện Biên Phủ trên không”.
+ Sự kiện nào đánh dấu việc hoàn thành thống nhất đất nước Việt Nam về mặt nhà nước?
A. Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa VI họp từ ngày 24/6 đến 3/7/1976 tại Hà Nội.
B. Hội nghị hiệp thương chính trị thống nhất đất nước được tổ chức tại Sài Gòn (11/1975).
C. Hội nghị lần thứ 24 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (9/1975).
D. Cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội khóa VI trong cả nước (4/1976).
+ Hãy chọn đáp án đúng điền vào những cụm từ còn thiếu cho đúng với Nghị quyết Hội nghị lần thứ 24 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (9 – 1975): ” (1)…vừa là nguyện vọng tha thiết của nhân dân cả nước, vừa là (2) … của sự phát triển cách mạng Việt Nam,của lịch sử dân tộc Việt Nam”.
A. “(1) Giải phóng dân tộc (2) quy luật khách quan”.
B. “(1) Thống nhất đất nước (2) quy luật khách quan”.
C. “(1) Thống nhất đất nước (2) yêu cầu”.
D. “(1) Chủ nghĩa xã hội (2) yêu cầu”.