Đề thi học kì 2 Sinh học 12 năm 2018 – 2019 trường Đoàn Thượng – Hải Dương

Để tổng kết lại nội dung chương trình Sinh học 12, lấy điểm thi học kì cho mục đích đánh giá và xếp loại học lực môn Sinh học, trường THPT Đoàn Thượng, tỉnh Hải Dương tổ chức kì thi học kì 2 môn Sinh học 12 năm học 2018 – 2019.

Đề thi học kì 2 Sinh học 12 năm 2018 – 2019 trường Đoàn Thượng – Hải Dương có mã đề 132, đề có số trang là 5, số câu là 40, hình thức đề trắc nghiệm dạng 4 lựa chọn, thời gian làm bài 45 phút, đề thi có đáp án.

Sau kì thi học kì 2 Sinh học 12 năm học 2018 – 2019, các em sẽ bước vào giai đoạn ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia 2019 môn Sinh học.

Trích dẫn đề thi học kì 2 Sinh học 12 năm 2018 – 2019 trường Đoàn Thượng – Hải Dương:
+ Một quần xã ổn định thường có:
A. số lượng loài lớn và số lượng cá thể của loài cao. B. số lượng loài lớn và số lượng cá thể của loài thấp.
C. số lượng loài nhỏ và số lượng cá thể của loài cao. D. số lượng loài nhỏ và số lượng cá thể của loài thấp.
+ Ý nghĩa sinh thái của kiểu phân bố đồng đều của các cá thể trong quần thể là:
A. làm giảm mức độ cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể.
B. làm tăng khả năng chống chịu của các cá thể trước các điều kiện bất lợi của môi trường.
C. duy trì mật độ hợp lí của các cá thể trong quần thể.
D. tạo sự cân bằng về tỉ lệ sinh sản và tỉ lệ tử vong của quần thể.
+ Mật độ của quần thể là:
A. số lượng cá thể cao nhất ở một thời điểm xác định nào đó trong một đơn vị diện tích nào đó của quần thể.
B. số lượng cá thể trên một đơn vị diện tích hay thể tích của quần thể.
C. khối lượng sinh vật thấp nhất ở một thời điểm xác định trong một đơn vị thể tích của quần thể.
D. số lượng cá thể trung bình của quần thể được xác định trong một khoảng thời gian xác định nào đó.