Đề thi học kỳ 2 Địa lý 11 năm học 2017 – 2018 trường THPT Quế Võ 1 – Bắc Ninh

THI247.com giới thiệu đến thầy, cô và các em đề thi học kỳ 2 Địa lý 11 năm học 2017 – 2018 trường THPT Quế Võ 1 – Bắc Ninh, đề thi nhằm đánh giá lại toàn diện kiến thức Địa lý 11 mà các em tiếp thu được trong suốt giai đoạn học kỳ 2 vừa qua, từ đó làm tiền đề cho việc đánh giá và xếp loại học lực môn Địa lý 11 trước khi học sinh bước vào kỳ nghỉ hè, đề thi có mã đề 111 gồm 4 trang với 40 câu trắc nghiệm khách quan, học sinh có 50 phút để làm bài, đề thi có đáp án toàn bộ các mã đề.

Trích dẫn đề thi học kỳ 2 Địa lý 11 năm học 2017 – 2018 trường THPT Quế Võ 1 – Bắc Ninh:
+ Dựa vào bảng số liệu dưới đây: Cơ cấu GDP của Trung Quốc qua một số năm ( đơn vị: %) ( Niên giám thống kê 2015). Nhận xét nào đúng với bảng số liệu?
A. Tỉ trọng GDP của nông – lâm –ngư nghiệp, công nghiệp-xây dựng và dịch vụ đều tăng.
B. Tỉ trọng GDP của nông – lâm – ngư nghiệp giảm, công nghiệp- xây dựng tăng và dịch vụ giảm.
C. Tỉ trọng GDP của nông – lâm – ngư nghiệp giảm, công nghiệp- xây dựng và dịch vụ tăng.
D. Tỉ trọng GDP của nông – lâm – ngư nghiệp giảm mạnh, công nghiệp-xây dựng tăng nhanh và dịch vụ tăng vừa.
+ Ý nào dưới đây không đúng với đặc điểm nền công nghiệp của Nhật Bản?
A. Phụ thuộc nguồn nguyên liệu, năng lượng thế giới nên khó ổn định.
B. Cơ cấu công nghiệp chỉ tập trung phát triển các ngành có ưu thế.
C. Nền công nghiệp hiện đại đủ các ngành kể cả các ngành thiếu điều kiện trong nước.
D. Chú trọng sử dụng các thành tựu khoa học và cải tiến kĩ thuật trong sản xuất.
+ Nguyên nhân khiến “Vấn đề khai thác và sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên, phòng tránh, khắc phục các thiên tai là nhiệm vụ quan trọng của mỗi quốc gia trong khu vực Đông Nam Á” không phải là?
A. nhiều tài nguyên thiên nhiên, nhưng đang có nguy cơ bị cạn kiệt.
B. điều kiện tự nhiên có nhiều thuận lợi cho phát triển kinh tế.
C. nhiều thiên tai như núi lửa, sóng thần, bão lụt …
D. để tham gia các công ước quốc tế về môi trường.

XEM TRỰC TUYẾN