Đề thi học sinh giỏi Địa lí 12 năm 2021 – 2022 trường chuyên Nguyễn Trãi – Hải Dương

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc đề thi học sinh giỏi Địa lí 12 năm 2021 – 2022 trường chuyên Nguyễn Trãi – Hải Dương.

Câu I (3,0 điểm) 1. Nhiệt độ không khí do đâu mà có? Phân biệt đới khí hậu và kiểu khí hậu. 2. Hiệu ứng nhà kính đang tồn tại trên Trái Đất có ý nghĩa gì với sự sống của loài người.
Câu II (2,0 điểm) Phân tích mối quan hệ giữa sản xuất vật chất với các hoạt động dịch vụ. Nêu nguyên nhân của hiện tượng chuỗi cung ứng toàn cầu đang bị đứt gãy từ cuối năm 2019 đến nay.
Câu III (3,0 điểm) Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy: 1. Phân tích những ảnh hưởng từ vị trí địa lí tới các đặc điểm của thiên nhiên Việt Nam. 2. Tại sao địa hình vùng ven biển nước ta đa dạng?
Câu IV (3,0 điểm) 1. Dựa vào Atlat địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy phân tích sự khác biệt về chế độ nhiệt giữa hai miền khí hậu phía Bắc và phía Nam nước ta. 2. Tại sao nói Việt Nam là một trong số các quốc gia phải chịu những ảnh hưởng nặng nề từ biến đổi khí hậu toàn cầu, đề xuất các giải pháp nhằm thích ứng.
Câu V (3,0 điểm) Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy: 1. Phân tích những thay đổi trong cơ cấu sử dụng lao động của nước ta hiện nay. 2. Vì sao năng suất lao động xã hội của nước ta còn thấp? Giải pháp cho vấn đề này.

[ads]