Đề thi KSCL Địa lí 11 lần 2 năm 2019 – 2020 trường THPT Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc

Để giúp bạn đọc ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi giữa học kỳ 2 (HK2) môn Địa lí 11, THI247.com giới thiệu đến các bạn nội dung đề thi và bảng đáp án đề thi KSCL Địa lí 11 lần 2 năm 2019 – 2020 trường THPT Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc.

Trích dẫn đề thi KSCL Địa lí 11 lần 2 năm 2019 – 2020 trường THPT Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc:
+ Nhận xét nào sau đây không đúng với hệ sinh thái rừng nhiệt đới ẩm lá rộng thường xanh trong đai nhiệt đới gió mùa ở nước ta?
A. Rừng có cấu trúc nhiều tầng, với 3 tầng cây gỗ.
B. Giới động vật nhiệt đới trong rừng đa dạng và phong phú.
C. Phần lớn là các loài cây nhiệt đới xanh quanh năm.
D. có nhiều thực vật, động vật cận nhiệt và ôn đới.
+ Dựa vào biểu đồ sau đây: Biểu đồ cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế Hoa Kì năm 1990 và 2010 (%). Nhận xét nào sau đây đúng về sự chuyển dịch cơ cấu GDP của Hoa Kì giai đoạn 1990-2010?
A. Giảm tỉ trọng nông-lâm-ngư nghiệp và công nghiệp-xây dựng; tăng tỉ trọng dịch vụ.
B. Tăng tỉ trọng nông-lâm-ngư nghiệp; giảm tỉ trọng công nghiệp-xây dựng và dịch vụ.
C. Giảm tỉ trọng nông-lâm-ngư nghiệp; tăng tỉ trọng công nghiệp-xây dựng và dịch vụ.
D. Giảm tỉ trọng nông-lâm-ngư nghiệp và dịch vụ; tăng tỉ trọng công nghiệp-xây dựng.
+ Ý nghĩa kinh tế của vị trí địa lí nước ta là:
A. nằm trên vành đai sinh khoáng Thái Bình Dương và Địa Trung Hải.
B. tạo thuận lợi cho nước ta chung sống hòa bình, hợp tác hữu nghị và cùng phát triển.
C. nằm trong khu vực năng động và nhạy cảm với những biến động chính trị thế giới.
D. phát triển các ngành kinh tế, chính sách mở cửa, hội nhập và thu hút đầu tư.

[ads]


Tải tài liệu