Đề thi thử GDCD TN THPT 2023 lần 1 trường THPT Hàn Thuyên – Bắc Ninh

THI247.com sưu tầm và giới thiệu đến bạn đọc nội dung đề thi và bảng đáp án / hướng dẫn giải Đề thi thử GDCD TN THPT 2023 lần 1 trường THPT Hàn Thuyên – Bắc Ninh.

Câu 81: Hồ Chí Minh nói: “Chủ tịch nước cũng không có đặc quyền” là nói đến công dân bình đẳng A. về trách nhiệm pháp lí. B. về nghĩa vụ. C. trước pháp luật. D. về quyền. Câu 82: Khi tiến hành hoạt động kinh doanh, mọi công dân phải thực hiện nghĩa vụ nào sau đây? A. Nộp thuế đầy đủ theo quy định. B. Cổ phần hóa tài sản doanh nghiệp. C. Lắp đặt hệ thống phần mềm quản lí. D. Thành lập quỹ bảo trợ xã hội. Câu 83: Công dân bình đẳng về nghĩa vụ trước pháp luật khi thực hiện hành vi nào dưới đây? A. Nộp hồ sơ xin cấp phép kinh doanh. B. Chủ động mở rộng quy mô ngành nghề. C. Đăng kiểm xe ô tô đúng thời hạn. D. Thành lập quỹ bảo trợ xã hội.
Câu 84: Để giao kết hợp đồng lao động với công ty B, anh G cần phải tuân thủ vào nguyên tắc nào dưới đây? A. Kỷ cương, tình thương, trách nhiệm. B. Dân chủ, công bằng, văn minh. C. Tích cực, chủ động, hội nhập. D. Tự do, tự nguyện, bình đẳng. Câu 85: Chị Q sử dụng vỉa hè để bán hàng ăn sáng là không thực hiện pháp luật theo hình thức nào dưới đây? A. Áp dụng pháp luật. B. Sử dụng pháp luật. C. Tuân thủ pháp luật. D. Thi hành pháp luật. Câu 86: Theo luật Hôn nhân và gia đình thì con có thể tự quản lí tài sản riêng của mình hoặc nhờ cha mẹ quản lí khi đủ bao nhiêu trở lên?
A. 15 tuổi. B. 16 tuổi. C. 17 tuổi. D. 18 tuổi. Câu 87: Trong quá trình sản xuất, tư liệu lao động bao gồm công cụ lao động, hệ thống bình chứa và A. nguyên liệu sàn xuất. B. đối tượng sản xuất. C. kiến trúc thượng tầng. D. kết cấu hạ tầng. Câu 88: Nhờ chị S có hiểu biết về pháp luật nên tranh chấp về đất đai giữa gia đình chị với gia đình anh P đã được giải quyết ổn thỏa. Trường hợp này cho thấy pháp luật đã thể hiện vai trò nào dưới đây? A. Bảo vệ quyền và tài sản của công dân. B. Bảo vệ quyền tham gia và quản lý xã hội. C. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. D. Bảo vệ quyền dân chủ của công dân.
Câu 89: Sau khi tốt nghiệp đại học, H, K, L đã cùng nhau góp vốn để mở công ty cổ phần. Việc làm của 3 người là thể hiện nội dung nào về bình đẳng trong kinh doanh? A. Tự chủ đăng ký kinh doanh. B. Tự do lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh. C. Tự do mở rộng ngành nghề kinh doanh. D. Tự do mở rộng quy mô kinh doanh. Câu 90: Là người kinh doanh, ông A luôn áp dụng đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường. Vậy, ông A đã thực hiện pháp luật theo hình thức nào dưới đây? A. Sử dụng pháp luật. B. Áp dụng pháp luật. C. Thi hành pháp luật. D. Tôn trọng pháp luật.

[ads]