Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2022 môn Vật lý trường THPT Quế Võ 2 – Bắc Ninh

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc nội dung đề thi và bảng đáp án / hướng dẫn giải đề thi thử tốt nghiệp THPT 2022 môn Vật lý trường THPT Quế Võ 2 – Bắc Ninh.

Câu 1: Điều kiện để có hiện tượng quang điện xảy ra là ánh sáng kích thích phải có A. bước sóng λ bất kỳ. B. bước sóng λ > λ0. C. bước sóng λ ≤ λ0. D. cường độ lớn. Câu 2: Tiến hành thí nghiệm Yâng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ= 400 nm, khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1,5 m. Khoảng vân i bằng A. 6 mm. B. 5 mm. C. 0,5 mm. D. 0,6 mm. Câu 3: Vật dao động điều hoà với biên độ 6 cm và chu kỳ 0,5 s (lấy π2 =10). Tại một thời điểm mà pha dao động của vật bằng 13/3 thì gia tốc của nó là Câu 4: Nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều dựa trên?
A. hiện tượng đoản mạch B. hiện tượng cảm ứng điện từ C. hiện tượng quang điện D. hiện tượng quang dẫn Câu 5: Hình vẽ bên mô tả đoạn dây dẫn AB mang dòng điện (I) đặt trong từ trường thì chịu tác dụng một lực từ F. Từ trường này có đường sức từ A. nằm trong mặt phẳng hình vẽ và có chiều từ trái sang phải. B. nằm trong mặt phẳng hình vẽ và có chiều từ phải sang trái. C. vuông góc với mặt phẳng hình vẽ và hướng từ trước ra sau. D. vuông góc với mặt phẳng hình vẽ và hướng từ sau ra trước. Câu 6: Sóng điện từ của kênh VOV giao thông có tần số 91 MHz, lan truyền trong không khí với tốc độ 3.108m/s. Bước sóng của sóng này là A. 3,3 m. B. 3,3 km. C. 3,3 mm. D. 3,3 cm.
Câu 7: Một nhà máy thủy điện đang hoạt động. Năng lượng nào sau đây đã chuyển hóa thành điện năng? A. Quang năng. B. Điện năng. C. Nhiệt năng. D. Cơ năng. Câu 8: Cho phản ứng hạt nhân: 2 3 4 1 1 1 2 0 H H He n. Đây là A. phản ứng nhiệt hạch. B. phản ứng phân hạch. C. phản ứng thu năng lượng. D. quá trình phóng xạ. Câu 9: Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm có A. Cuộn dây thuần cảm mắc nối tiếp với tụ điện thành một mạch điện kín. B. Cuộn dây thuần cảm mắc nối tiếp với tụ điện thành một mạch điện hở. C. Nguồn điện ghép với cuộn dây thuần cảm nối tiếp với tụ điện. D. Nguồn điện ghép với cuộn dây thuần cảm song song với tụ điện. Câu 10: Trên một sợi dây đang có sóng dừng với bước sóng là.
Khoảng cách giữa hai bụng sóng liền kề là vào hai đầu một điện trở thuần 100. Công suất tiêu thụ của điện trở bằng A. 300W. B. 200W. C. 400W. D. 800W. Câu 12: Số nuclon có trong hạt nhân 235 92U là A. 92. B. 235. C. 327. D. 143. Câu 13: Một nguồn sóng cơ có tần số f, chu kỳ T lan truyền trên một sợi dây có chiều dài L. Tốc độ truyền sóng là v. Biểu thức tính bước sóng là A. v/f. B. T/v. C. f/T. D. v/T. Câu 14: Có bốn thành phần sau: tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia anpha và ánh sáng nhìn thấy. Thành phần khác bản chất với ba thành phần còn lại là A. tia tử ngoại. B. ánh sáng nhìn thấy. C. tia anpha. D. tia hồng ngoại. Câu 15: Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng m và lò xo nhẹ có độ cứng k. Con lắc dao động điều hòa với tần số góc là?

[ads]