Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2024 môn Ngữ Văn đợt 3 liên trường THPT – Nghệ An

THI247.com sưu tầm và giới thiệu đến bạn đọc nội dung đề thi và bảng đáp án / hướng dẫn giải Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2024 môn Ngữ Văn đợt 3 liên trường THPT – Nghệ An.

Câu 1: Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn trích. Câu 2: Theo văn bản, có những sự kiện nào nào đã phủ bóng đen xuống nhân tính con người trong thế kỉ 20? Câu 3: Anh/chị hiểu như thế nào về ý kiến “Bàng quan không chỉ là tội ác… mà nó là một hình phạt”? Câu 4: Thông điệp nào của văn bản có ý nghĩa nhất anh/chị? Vì sao?

[ads]