Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh năm 2020 liên trường THPT – Nghệ An

Tuần qua, một số trường THPT thuộc sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An đã cùng nhau tổ chức kỳ thi thử tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh năm học 2019 – 2020, kỳ thi này nhận được nhiều sự quan tâm từ học sinh và giáo viên trên toàn quốc.

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc nội dung đề thi và bảng đáp án đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh năm 2020 liên trường THPT – Nghệ An.

Trích dẫn đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh năm 2020 liên trường THPT – Nghệ An:
+ A pioneer leader for women’s rights, Susan Anthony became one of the leading women reformers of the 19th century. In Rochester, New York, she began her first public crusade on behalf of temperance, the habit of not drinking alcohol.
+ The number of people who died of COVID-19 exceeded their expectations.
A. Fewer people infected with COVID-19 died than they expected.
B. Not as many people infected with COVID-19 died as they expected.
C. More people infected with COVID-19 died than they expected.
D. They expected that more people infected with COVID-19 died.
+ Rita had an intense headache all morning. She smiled and remained alert throughout the meeting.
A. Having had an intense headache all morning, Rita smiled and remained alert throughout the meeting.
B. So as to have an intense headache all morning, Rita smiled and remained alert throughout the meeting.
C. Because Rita had an intense headache all morning, she smiled and remained alert throughout the meeting.
D. Rita had an intense headache all morning, yet she smiled and remained alert throughout the meeting.

[ads]

Tải tài liệu

Tài liệu liên quan