Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Toán sở GD&ĐT Cà Mau

Dựa trên ma trận đề tham khảo tốt nghiệp THPT 2020 môn Toán của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau đã biên soạn và tổ chức thi thử kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 môn Toán.

THI247.com sưu tầm và chia sẻ đến bạn đọc nội dung đề thi và bảng đáp án đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Toán sở GD&ĐT Cà Mau.

Trích dẫn đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Toán sở GD&ĐT Cà Mau:
+ Diện tích xung quanh của hình trụ có độ dài đường sinh l = 2 và bán kính đáy r = 3 bằng.
+ Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình bên dưới?
+ Cho khối chóp tứ giác S.ABCD có độ dài đường cao là h, diện tích đáy bằng B. Thể tích khối chóp đã cho được tính bằng công thức?
Tải tài liệu