Khảo sát chuyên đề GDCD 10 lần 3 năm 2018 – 2019 trường Liễn Sơn – Vĩnh Phúc

THI247.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 10 đề thi khảo sát chuyên đề GDCD 10 lần 3 năm 2018 – 2019 trường Liễn Sơn – Vĩnh Phúc, nhằm giúp các em tự kiểm tra lại kiến thức GDCD lớp 10 sau giai đoạn nghỉ Tết Nguyên Đán năm 2019.

Đề thi khảo sát chuyên đề GDCD 10 lần 3 năm 2018 – 2019 trường Liễn Sơn – Vĩnh Phúc có mã đề 132 gồm 12 câu trắc nghiệm và 04 câu tự luận, học sinh làm bài trong 45 phút, đề thi có đáp án và lời giải.

Trích dẫn đề thi khảo sát chuyên đề GDCD 10 lần 3 năm 2018 – 2019 trường Liễn Sơn – Vĩnh Phúc:
+ Ý kiến nào dưới đây không đúng khi nói về vận động?
A. Trong thế giới vật chất có những sự vật, hiện tượng không vận động và phát triển.
B. Triết học Mác – Lênin khái quát có năm hình thức vận động cơ bản trong thế giới vật chất.
C. Vận động là thuộc tính vốn có, là phương thức tồn tại của sự vật, hiện tượng.
D. Vận động là mọi sự biến đổi nói chung của các sự vật hiện tượng trong tự nhiên và đời sống xã hội.
+ Bạn A là học sinh cùng lớp nhưng không bao giờ tham gia các hoạt động của lớp. Em sẽ lựa chọn cách ứng xử nào dưới đây cho phù hợp với chuẩn mực đạo đức để khuyên A?
A. Lờ đi vì không liên quan đến mình. B. Nói xấu bạn A với các bạn khác trong lớp.
C. Báo cho cô giáo chủ nhiệm để bắt bạn A phải tham gia. D. Động viên, cổ vũ bạn A tham gia các hoạt động.
+ Một sinh viên được giao nhiệm vụ nghiên cứu một giống cây mới. Anh ta lúng túng không biết tiến hành như thế nào, bèn đến hỏi Timiriadép (nhà tự nhiên học vĩ đại người Nga) về tính năng của giống cây đó. Nhà bác học mỉm cười, vẻ giễu cợt: Anh bạn thân mến! Lẽ ra anh không nên hỏi ý kiến tôi, mà phải hỏi ý kiến cái cây ấy chứ?
Câu hỏi:
a. Em có nhận xét gì sau khi đọc xong câu chuyện trên?
b. Câu chuyện trên cho ta thấy vai trò gì của thực tiễn đối với nhận thức?