Khảo sát chuyên đề Ngữ Văn 11 lần 3 năm 2018 – 2019 trường Liễn Sơn – Vĩnh Phúc

THI247.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 đề thi khảo sát chuyên đề Ngữ Văn 11 lần 3 năm 2018 – 2019 trường Liễn Sơn – Vĩnh Phúc, nhằm giúp các em tự kiểm tra lại kiến thức Ngữ Văn lớp 11 đã học sau giai đoạn nghỉ Tết Nguyên Đán năm 2019.

Giới thiệu sơ lược: Đề thi khảo sát chuyên đề Ngữ Văn 11 lần 3 năm 2018 – 2019 trường Liễn Sơn – Vĩnh Phúc gồm 1 trang, học sinh làm bài trong 90 phút, đề thi có hướng dẫn làm bài và thang điểm.

I. MỤC TIÊU ĐỀ THI
+ Thu thập thông tin để đánh giá mức độ đạt chuẩn kiến thức, kĩ năng cho học sinh.
+ Khảo sát bao quát một số nội dung kiến thức, kĩ năng trọng tâm với mục đích đánh giá năng lực tạo lập văn bản của học sinh thông qua hình thức kiểm tra tự luận.
+ Cụ thể, đề kiểm tra nhằm đánh giá trình độ học sinh theo các chuẩn sau: Vận dụng kiến thức trả lời các câu đọc hiểu văn bản, tạo lập văn bản.
II. HÌNH THỨC ĐỀ THI
+ Hình thức: Bài thi tự luận.
+ Cách tổ chức kiểm tra: cho học sinh làm bài ở trường.
+ Thời gian làm bài: 90 phút.
III. THIẾT LẬP MA TRẬN
+ Chọn một số nội dung cần đánh giá và thực hiện các bước thiết lập ma trận đề kiểm tra.
+ Xác định khung ma trận.