Sách bài tập Khoa học tự nhiên 6 (Chân Trời Sáng Tạo)

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc file PDF Sách bài tập Khoa học tự nhiên 6 (Chân Trời Sáng Tạo) (tải xuống miễn phí), nhằm giúp các bạn tra cứu nhanh lý thuyết, kiến thức và nội dung chương trình SBT Khoa học tự nhiên 6 (Chân Trời Sáng Tạo).

Mục lục Sách bài tập Khoa học tự nhiên 6 (Chân Trời Sáng Tạo):
Lời nói đầu.
Mở đầu.
BÀI 1: Giới thiệu về khoa học tự nhiên.
BÀI 2: Các lĩnh vực chủ yếu của khoa học tự nhiên.
BÀI 3: Quy định an toàn trong phòng thực hành. Giới thiệu một số dụng cụ đo – Sử dụng kính lúp và kính hiển vi quang học.
Chủ đề 1: Các phép đo.
BÀI 4: Đo chiều dài.
BÀI 5: Đo khối lượng.
BÀI 6: Đo thời gian.
BÀI 7: Thang nhiệt độ Celsius. Đo nhiệt độ.
Chủ đề 2: Các thể của chất.
BÀI 8: Sự đa dạng và các thể cơ bản của chất. Tính chất của chất.
Chủ đề 3: Oxygen và không khí.
BÀI 9: Oxygen.
BÀI 10: Không khí và bảo vệ môi trường không khí.
Chủ đề 4: Một số vật liệu, nhiên liệu, nguyên liệu, lương thực – thực phẩm thông dụng; Tính chất và ứng dụng của chúng.
BÀI 11: Một số vật liệu thông dụng.
BÀI 12: Nhiên liệu và an ninh năng lượng.
BÀI 13: Một số nguyên liệu.
BÀI 14: Một số lượng thực – thực phẩm.
Chủ đề 5: Chất tinh khiết – Hỗn hợp. Phương pháp tách các chất.
BÀI 15: Chất tinh khiết – Hỗn hợp.
BÀI 16: Một số phương pháp tách chất ra khỏi hỗn hợp.
Chủ đề 6: Tế bào – Đơn vị cơ sở của sự sống.
BÀI 17: Tế bào.
BÀI 18: Thực hành quan sát tế bào sinh vật.
Chủ đề 7: Từ tế bào đến cơ thể.
BÀI 19: Cơ thể đơn bào và cơ thể đa bào.
BÀI 20: Các cấp độ tổ chức trong cơ thể đa bào.
BÀI 21: Thực hành quan sát sinh vật.
Chủ đề 8: Đa dạng thế giới sống.
BÀI 22: Phân loại thế giới sống.
BÀI 23: Thực hành xây dựng khoá lưỡng phân.
BÀI 24: Virus.
BÀI 25: Vi khuẩn.
BÀI 26: Thực hành quan sát vi khuẩn.
BÀI 27: Nguyên sinh vật.
BÀI 28: Nấm.
BÀI 29: Thực vật.
BÀI 30: Thực hành phân loại thực vật.
BÀI 31: Động vật.
BÀI 32: Thực hành quan sát và phân loại động vật ngoài thiên nhiên.
BÀI 33: Đa dạng sinh học.
BÀI 34: Tìm hiểu sinh vật ngoài thiên nhiên.
Chủ đề 9: Lực.
BÀI 35: Lực và biểu diễn lực.
BÀI 36: Tác dụng của lực.
BÀI 37: Lực hấp dẫn và trọng lượng.
BÀI 38: Lực tiếp xúc và lực không tiếp xúc.
BÀI 39: Biến dạng của lò xo. Phép đo lực.
BÀI 40: Lực ma sát.
Chủ đề 10: Năng lượng và cuộc sống.
BÀI 41: Năng lượng.
BÀI 42: Bảo toàn năng lượng và sử dụng năng lượng.
Chủ đề 11: Trái Đất và bầu trời.
BÀI 43: Chuyển động nhìn thấy của Mặt Trời.
BÀI 44: Chuyển động nhìn thấy của Mặt Trăng.
BÀI 45: Hệ Mặt Trời và Ngân Hà.

[ads]