Sách giáo khoa Giáo dục Quốc phòng – An ninh 12

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc file PDF Sách giáo khoa Giáo dục Quốc phòng – An ninh 12 (tải xuống miễn phí), nhằm giúp các bạn tra cứu nhanh lý thuyết, kiến thức và nội dung chương trình SGK Giáo dục Quốc phòng – An ninh 12.

Mục lục Sách giáo khoa Giáo dục Quốc phòng – An ninh 12:
BÀI 1: ĐỘI NGŨ ĐƠN VỊ.
BÀI 2: MỘT SỐ HIỂU BIẾT VỀ NỀN QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN, AN NINH NHÂN DÂN.
BÀI 3: TỔ CHỨC QUÂN ĐỘI VÀ CÔNG AN NHÂN DÂN VIỆT NAM.
BÀI 4: NHÀ TRƯỜNG QUÂN ĐỘI, CÔNG AN VÀ TUYỂN SINH ĐÀO TẠO.
BÀI 5: LUẬT SĨ QUAN QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM VÀ LUẬT CÔNG AN NHÂN DÂN.
BÀI 6: CÁC TƯ THẾ, ĐỘNG TÁC CƠ BẢN VẬN ĐỘNG TRÊN CHIẾN TRƯỜNG.
BÀI 7: LỢI DỤNG ĐỊA HÌNH, ĐỊA VẬT.
BÀI 8: CÔNG TÁC PHÒNG KHÔNG NHÂN DÂN.
BÀI 9: TRÁCH NHIỆM CỦA HỌC SINH VỚI NHIỆM VỤ BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC.
TÀI LIỆU THAM KHẢO.
PHỤ LỤC.

[ads]