Tiếp cận 23 phương pháp giải nhanh hiện đại môn Hóa học – Trần Văn Thanh

Sách gồm 506 trang giới thiệu 23 phương pháp giải nhanh hiện đại môn Hóa học.

Thông tin tài liệu:
Tên tài liệu: Tiếp cận 23 phương pháp giải nhanh hiện đại môn Hóa học PDF
Tác giả: Trần Văn Thanh
Nội dung chính: Cập nhật 23 phương pháp mới nhất giải nhanh Hóa học, Giúp học luyện thi THPT Quốc gia ôn tập nhanh môn Hóa học, Giúp thầy, cô cập nhật phương pháp mới nhất để ứng dụng trong giảng dạy
Năm phát hành: 2017
Số trang: 506
Giới thiệu sơ lược:
+ Phương pháp 1. Giải bài tập hình vẽ đồ thị
+ Phương pháp 2. Giải bài tập nhiệt nhôm
+ Phương pháp 3. Giải bài tập đốt cháy chất hữu cơ
+ Phương pháp 4. Kim loại phản ứng HNO3 không xác định được sản phẩm khử
+ Phương pháp 5. Bài toán điều chế Cl2, O2
+ Phương pháp 6. Bài toán AgNO3, phản ứng (Fe2+, Cl-, H+)
+ Phương pháp 7. Giải bài tập kim loại tác dụng với dung dịch muối
+ Phương pháp 8. Hỗn hợp Axit Ancol tham gia phản ứng Este hóa
+ Phương pháp 9. Hoán đổi nguyên tố
+ Phương pháp 10. Giải bài tập hỗn hợp Este, Ancol, Axit Fomic
+ Phương pháp 11. Giải bài toán Axit Ancol và Este
+ Phương pháp 12. Giải bài toán đốt cháy Este mở rộng
+ Phương pháp 13. Quy đổi giải nhanh bài tập Peptit
+ Phương pháp 14. Trùng ngưng hóa Peptit
+ Phương pháp 15. Biện luận xác định khối lượng Peptit
+ Phương pháp 16. Giải toán Peptit cấu tạo từ Glu, Lys
+ Phương pháp 17. Giải bài tập muối Al, Zn phản ứng dung dịch kiềm
+ Phương pháp 18. Giải bài toán vô cơ cho %O
+ Phương pháp 19. Giải bài toán muối Sunfua
+ Phương pháp 20. Giải bài tập tổng hợp vô cơ hay và khó
+ Phương pháp 21. Giải bài tập điện phân
+ Phương pháp 22. Bảo toàn mol liên kết Pi
+ Phương pháp 23. Bảo toàn mol liên kết Pi hiện đại

[ads]