Bài tập chuyên đề mô hình thí nghiệm, ứng dụng thực tế

Tài liệu gồm 19 trang, tuyển chọn các bài tập chuyên đề mô hình thí nghiệm, ứng dụng thực tế trong chương trình Hóa học lớp 12, có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết.

Câu 1 : Chọn đáp án A Có nhiều cách đề suy ra ngay đáp án là A. + Trong bốn khí trên chỉ có Clo là có màu vàng đặc trưng như màu trong ống nghiệm. + Các hóa chất MnO2 và HCl là các hóa chất quen thuộc để điều chế khí Clo trong PTN. X 0 t MnO 4HCl MnCl Cl 2H O 2 2 2 2 + Với các khí O2 , H2 , C2H2 rất vô lý.
Câu 2: Chọn đáp án A Dựa vào liên kết hidro trong phân tử người ta có thể so sánh được nhiệt độ sôi của các chất hữu cơ có cùng số C hay có khối lượng phân tử tương đương nhau. Dễ thấy về nhiệt độ sôi : Axit > ancol > andehit.
Câu 3 : Chọn đáp án A + Về nguyên tắc Clo có thể điều chế được từ cả ba chất MnO2, KClO3, KMnO4. Tuy nhiên,chỉ MnO2 mới cần đun nóng còn KClO3, KMnO4 không cần đun nóng. + Một điều nữa cũng cần chú ý là : KClO3, KMnO4 là các muối dễ bị nhiệt phân bởi nhiệt. Nên nếu dùng sẽ không thu được Clo sạch mà lẫn cả khí oxi. t MnO 4HCl MnCl Cl 2H O 2 2 2 2 4 2 2 2 2KMnO 16HCl 2KCl 2MnCl 8H O 5Cl KClO 6HCl KCl 3H O 3Cl 3 2 2.
Câu 4 : Chọn đáp án B Với mô hình thí nghiệm như trên khí Clo thu được thường lẫn HCl và hơi nước. Nên người ta phải cho hỗn hợp khí qua dung dịch NaCl để giữ HCl và qua dung dịch H2SO4 đặc để hút nước.
Câu 5: Chọn đáp án C Theo lời giải thích từ câu 4.

[ads]