Bài tập lý thuyết Hóa học hữu cơ có đáp án và lời giải chi tiết – Nguyễn Minh Tuấn

Tài liệu gồm 110 trang tuyển chọn các bài tập trắc nghiệm lý thuyết Hóa học hữu cơ có đáp án và lời giải chi tiết, tài liệu được biên soạn bởi thầy Nguyễn Minh Tuấn (giáo viên Hóa học trường THPT Chuyên Hùng Vương – Phú Thọ).

Các chuyên đề lý thuyết Hóa học hữu cơ trong tài liệu gồm:
+ Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm về đại cương hóa hữu cơ và hiđrocacbon
+ Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm về ancol và phenol
+ Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm về anđehit và axit cacboxylic
+ Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm về este – chất béo
+ Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm về cacbohiđrat
+ Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm về amin – amino axit – peptit
+ Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm về polime và vật liệu polime
+ Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm về sơ đồ phản ứng hóa hữu cơ
+ Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm tổng hợp kiến thức hóa hữu cơ

[ads]