Bài tập trắc nghiệm dao động điều hòa ôn thi THPTQG 2019 môn Vật lý

Tài liệu gồm 23 trang được biên soạn bởi thầy Thanh Sang tuyển chọn các bài tập trắc nghiệm dao động điều hòa nhằm giúp các em học sinh ôn thi THPTQG 2019 môn Vật lý, các bài tập được chọn lọc từ các đề thi thử Vật lý các năm và được phân loại theo các dạng bài:

+ Đại cương dao động điều hòa.
+ Đường tròn lượng giác và trục thời gian.
+ Quãng đường và tốc độ trung bình.
+ Bài tập luyện tập về dao động điều hòa.

Trích dẫn tài liệu bài tập trắc nghiệm dao động điều hòa ôn thi THPTQG 2019 môn Vật lý:
+ Một vật dao động điều hòa dọc theo một đường thẳng. Một điểm M nằm cố định trên đường thẳng đó, phía ngoài khoảng chuyển động của vật. Tại thời điểm t thì vật xa M nhất, sau đó một khoảng thời gian ngắn nhất là Δt vật gần M nhất. Độ lớn vận tốc của vật bằng nửa tốc độ cực đại vào thời điểm gần nhất là?
+ Một chất điểm đang dao động điều hoà trên một đoạn thẳng. Trên đoạn thẳng đó có bảy điểm theo đúng thứ tự M1, M2, M3, M4, M5, M6 và M7 với M4 là vị trí cân bằng. Biết cứ 0,05 s thì chất điểm lại đi qua các điểm M1, M2, M3, M4, M5, M6 và M7. Tốc độ của nó lúc đi qua điểm M3 là 20π cm/s. Biên độ A bằng?
+ Chọn câu phát biểu sai về dao động điều hoà?
A. Khi vật qua vị trí cân bằng thì lực kéo về có giá trị lớn nhất vì vận tốc của vật lúc đó lớn nhất.
B. Véc tơ gia tốc của vật đổi chiều khi vật chuyển động qua vị trí cân bằng.
C. Khi vật dao động qua vị trí cân bằng thì động năng của vật lớn nhất.
D. Lực kéo về trong dao động cơ điều hoà luôn hướng về vị trí cân bằng có độ lớn tỷ lệ bậc nhất với li độ x của vật.
Tải tài liệu