Lý thuyết và bài tập trắc nghiệm dao động cơ học

Nhằm bổ trợ cho các em học sinh khối 12 trong quá trình tìm hiểu nội dung kiến thức dao động cơ học trong chương trình Vật lý 12 cũng như ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia môn Vật lý, THI247.com giới thiệu đến các em tài liệu lý thuyết và bài tập trắc nghiệm dao động cơ học. Tài liệu bao gồm 44 trang trình bày đầy đủ kiến thức dao động cơ học từ sách giáo khoa Vật lý 12 và tuyển chọn các bài tập trắc nghiệm dao động cơ học có đáp án và hướng dẫn giải.

Khái quát nội dung tài liệu lý thuyết và bài tập trắc nghiệm dao động cơ học:
A. Tóm tắt lí thuyết
I. DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA
+ Dao động cơ là chuyển động qua lại của vật quanh 1 vị trí cân bằng.
+ Dao động tuần hoàn là dao động mà sau những khoảng thời gian bằng nhau, trạng thái dao động được lặp lại như cũ.
+ Dao động điều hòa là dao động trong đó li độ của vật là một hàm côsin (hay sin) của thời gian.
II. CON LẮC LÒ XO
1. Phương trình chuyển động của con lắc lò xo: Thiết lập phương trình chuyển động của con lắc lò xo.
2. Năng lượng của con lắc lò xo: Trình bày công thức tính động năng, thế năng, cơ năng của con lắc lò xo.
3. Điều kiện ban đầu: sự kích thích dao động.
+ Đưa vật ra khỏi vị trí cân bằng đến li độ x0 và thả nhẹ (v0 = 0).
+ Từ vị trí cân bằng (x0 = 0) truyền cho vật vận tốc v0.
+ Trong trường hợp tổng quát để kích thích cho hệ dao động ta đưa vật ra khỏi vị trí cân bằng đến li độ x0 và đồng thời truyền cho vật vận tốc v0.
III. CON LẮC ĐƠN
1. Phương trình chuyển động của con lắc đơn: Thiết lập phương trình chuyển động của con lắc đơn.
2. Năng lượng của con lắc đơn: Công thức tính động năng, thế năng và cơ năng của con lắc đơn.
IV. DAO ĐỘNG TẮT DẦN – DAO ĐỘNG DUY TRÌ – DAO ĐỘNG CƯỠNG BỨC – CỘNG HƯỞNG
1. Dao động tắt dần: Dao động có biên độ giảm dần theo thời gian gọi là dao động tắt dần. Nguyên nhân làm tắt dần dao động là do lực ma sát và lực cản của môi trường làm tiêu hao cơ năng của con lắc, chuyển hóa dần dần cơ năng thành nhiệt năng. Vì thế biên độ của con lắc giảm dần và cuối cùng con lắc dừng lại.
2. Dao động duy trì: Nếu ta cung cấp thêm năng lượng cho vật dao động có ma sát để bù lại sự tiêu hao vì ma sát mà không làm thay đổi chu kì riêng của nó thì dao động kéo dài mãi và gọi là dao động duy trì.
3. Dao động cưỡng bức: Dao động chịu tác dụng của một ngoại lực cưỡng bức tuần hoàn gọi là dao động cưỡng bức.
V. TỔNG HỢP CÁC DAO ĐỘNG ĐIỀU HOÀ
1. Biểu diễn dao động điều hòa bằng véc tơ quay.
2. Tổng hợp các dao động điều hòa.
B. Các câu hỏi rèn luyện kĩ năng: Các bài tập trắc nghiệm dao động cơ học được chọn lọc từ các đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý, với các mức độ khác nhau, từ cơ bản đến phức tạp, có đáp án và lời giải chi tiết.
Tải tài liệu