Bài tập trắc nghiệm tiến hóa có đáp án và lời giải chi tiết

Tài liệu gồm có 49 trang tuyển chọn bài tập trắc nghiệm tiến hóa có đáp án và lời giải chi tiết, với đầy đủ các mức độ: nhận biết, thông hiểu, vận dụng thấp và vận dụng cao; giúp học sinh ôn thi THPT Quốc gia môn Sinh học.

Trích dẫn bài tập trắc nghiệm tiến hóa có đáp án và lời giải chi tiết:
+ Phát biểu đúng là B. Ví dụ: ruột thừa ở người và manh tràng ở động vật là cơ quan tương đồng. Cơ quan tương đồng: là những cơ quan nằm ở những vị trí tương ứng trên cơ thể, có cùng nguồn gốc trong quá trình phát triển phôi nên có kiểu cấu tạo giống nhau. Cơ quan tương tự: những cơ quan khác nhau về nguồn gốc nhưng đảm nhiệm những chức năng giống nhau nên có kiểu hình thái tương tự. Nhiều loài có hình thái khi trưởng thành khác nhau nhưng có các giai đoạn phát triển phôi giống nhau.
+ Điểm đặc trưng của đại cổ sinh là sự di cư của động vật và thực vật từ nước lên cạn. Ý A sai vì động, thực vật đã xuất hiện đại Nguyên sinh. Ý B sai vì sự tích lũy oxi ở tỏng đại nguyên sinh. Ý C sai, bò sát phát triển cực thịnh ở kỷ Jura thuộc đại Trung sinh.
+ Nguyên nhân chủ yếu làm cho các loài bị tuyệt chủng là có những thay đổi lớn về khí hậu, địa chất. Ở kỷ Ôcdovic: băng hà, mực nước biển giảm, khí hậu khô làm tuyệt diệt nhiều sinh vật. Ở kỷ Pecmi: băng hà, khí hậu khô, lạnh làm tuyệt diệt nhiều động vật biển. Ở kỷ Kreta: Biển thu hẹp, khí hậu khô làm tuyệt diệt nhiều sinh vật có cả bò sát cổ.
Tải tài liệu