Bài tập trắc nghiệm di truyền học người có đáp án và lời giải chi tiết

Tài liệu gồm có 49 trang tuyển chọn bài tập trắc nghiệm di truyền học người có đáp án và lời giải chi tiết, với đầy đủ các mức độ: nhận biết, thông hiểu, vận dụng thấp và vận dụng cao; giúp học sinh ôn thi THPT Quốc gia môn Sinh học.

Trích dẫn bài tập trắc nghiệm di truyền học người có đáp án và lời giải chi tiết:
+ Xét tính trạng bệnh P: Bố I1 bình thường × mẹ I2 bình thường sinh con gái II6 bệnh P bệnh P do gen lặn thuộc NST thường qui định và bố I1 và mẹ I2 đều mang kiểu gen dị hợp (Aa) con trai II7 và con gái II5 có kiểu hình A- có thể xảy ra 2 trường hợp với tỉ lệ: 1/3 AA: 2/3Aa; con gái II6 bị bệnh có kiểu gen aa. Bố I3 bệnh P (aa) × mẹ I4 bình thường (A-) sinh con II9 bệnh P (aa) nên mẹ II4 có kiểu gen Aa và con gái II8 bình thường có kiểu gen Aa. Do vậy, chưa thể xác định được chính xác kiểu gen về bệnh P của 2 người trong phả hệ này là II7 và II5.
+ Ta thấy bố mẹ bình thường sinh ra con bị bệnh → 2 bệnh này do 2 gen lặn gây ra. Bệnh điếc: bố bình thường sinh ra con bị bệnh → nằm trên NST thường, còn chưa kết luận được bệnh mù màu là do gen trên NST thường hay NST giới tính (trong thực tế người ta đã biết được do gen lặn trên vùng không tương đồng NST X) → I sai. Quy ước gen: A – không bị điếc; a – bị điếc; B – không bị mù màu; b – bị mù màu.
+ I đúng. II sai,đây là kiểm tra sức khỏe, dị tật của thai nhi. III sai, Đao được phát hiện bằng việc quan sát số lượng NST. IV đúng, phenil keto niệu là bệnh rối loạn chuyển hóa Phe thành tyr nhưng trong thai kỳ người mẹ cung cấp đủ các axit amin nên thai nhi sẽ không phải chuyển Phe thành tyr nên không phát hiện được.

[ads]


Tải tài liệu